ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชิญชวนพี่น้องเกษตรตำบล เข้าร่วมกิจกรรม “คนปลูกคน” เฟ้นหาสุดยอดเกษตรตำบล ที่สุดของพวกเราชาวส่งเสริมการเกษตร

สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ 0 – 2579 – 9520 และสแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR Code https://drive.google.com/drive/folders/1O5wekuQ6fuCuFVFiVJLnndkC46lL1ALd?usp=share_link
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เกียรติภูมิของเกษตรตำบล คนปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคนทำงานเพื่อเกษตรกร และประเทศชาติกันนะคะ