ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

งานเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี สามารถเที่ยว ชม ช้อป ชิม ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://kasetsuanlum.doae.go.th