บรรยากาศ จิตอาสา ครัวศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร