ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ชันโรง

ภาพโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี https://web.facebook.com/Beekeepingchan/posts/pfbid0AxrRjbA6CDJzkofYP1sPKHowv6XpomZnbNVgDNer5ZozrHZawBPHmX1TswK5ez6Ql

จุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ภาพโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ https://web.facebook.com/bee.centercm/posts/pfbid0QwjjdARbVuvvj1KpL77bdR3D6UuMCXoVvuJdyGMyMaehkYJJYHUSY3VP3YXyRzGrl