ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การใช้ชีวิตในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะและความเครียด 😫 ดังนั้น เรามาช่วยกันเติมพลังให้ตัวเองและเมืองของเรา ด้วยการสร้างพลังงานสีเขียวไว้ในบริเวณที่พัก ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายในชีวิต และทำให้เราใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้น สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ ☺️☺️