ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง (Mango Seed Weevil)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://www.facebook.com/AgricultureExtension50

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เป็นศัตรูพืชที่พบการทำลายภายในเมล็ดของผลมะม่วงเท่านั้น โดยหนอนจะเจาะเข้าทำลายเมล็ดตั้งแต่ผลอ่อน หนอนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในเมล็ดจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย และออกจากผลเมื่อเมล็ดมะม่วงเน่าเปื่อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม