ด้านการจัดการศัตรูพืช

อันดับที่ ๑ โครงการผลิตแตนเบียนบราคอน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
อันดับที่ ๒ โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในข้าวเปลือก ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
อันดับที่ ๓ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปงยางคก ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง