ด้านชุมชนดีเด่น

อันดับที่ ๑ ชุมชนที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อันดับที่ ๒ ชุมชนที่ ๑๐ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
อันดับที่ ๓ ชุมชนตำบลหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์