ด้านปศุสัตว์

อันดับที่ ๑ โครงการเลี้ยงเป็ดไข่และการแปรรูป แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อันดับที่ ๓ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี