ชื่อเรื่อง ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่

ชื่อผู้แต่ง สุนทร กุลวัฒนาวรพงศ์

ปีที่พิมพ์ 2544

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร