เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2566
ถั่วลิสง พืชใช้น้ำน้อย ผลตอบแทนสูง