ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี