ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบสตมวาร (100 วัน) ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวนิช กรมส่งเสริมการเกษตร