ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 4 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร