วันที่ 6 มกราคม 2561 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร