ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ทุเรียนชุมพร

☑ ปลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นเหมาะสม ฝนตกเกือบตลอดปี
☑ มีทั้งภูเขาและทะเล ได้รับสภาพอากาศจากทั้งสองฝั่งทะเล
☑ มีแม่น้ำไหลผ่านจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย
☑ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ กว่า 260,000 ไร่

ที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่า ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร ได้รวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อผลิตทุเรียนตามมาตรฐานวิชาการ และคัดเลือกทุเรียนคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยมส่งออกสู่ท้องตลาด โดยเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ที่เหมาะสมกับการบริโภค ทำให้ทุเรียนมีรสชาติอร่อย หวานมัน กรอบนอก นุ่มใน สามารถซื้อกลับไปฝากได้ทั้งแบบผลสด แปรรูป ที่รับประกันคุณภาพได้ว่านี้คือ ทุเรียนชุมพร ใครได้กินก็ติดใจ

#FreshFruitFromFarm