ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แจกความสดชื่นและสุขภาพดี👍ชวนมาทำ “น้ำตำลึง และน้ำชากะเพราแดง” กับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม)👩‍🍳นำพืชสมุนไพรใกล้ตัวมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ🍹ทั้งดื่มง่าย และยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะครับ