น้ำยาอเนกประสงค์ (สูตรชีวภาพ)

น้ำยาอเนกประสงค์ (สูตรชีวภาพ)

 

ที่มา : มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

http://www.agrinature.or.th/sites/default/files/Liquid-S.pdf

จัดพิมพ์และเผยแพร่ : กรมส่งเสริมการเกษตร

© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes