ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Do it From Home DOAE : น้ำสกัดสะเดาป้องกันศัตรูพืช

จัดการศัตรูพืชด้วย “น้ำสกัดสะเดา” ⛔️🐛 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและทำตามคลิปนี้ เพียงแค่ 12 – 24 ชั่วโมง 🕒 ก็นำไปใช้ป้องกันและกำจัดหนอนแมลงศัตรูพืชได้แล้วครับ 🌿
——————————-
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?

https://www.facebook.com/DoItFromHomeDOAE/