ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Do it from home อะไรง่ายๆทำได้ที่บ้าน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา(เกษตรที่สูง) ขอนำเสนอการทำ “น้ำเสาวรส” ง่ายๆ สดชื่น คลายร้อนเมล็ดที่เหลือก็สามารถนำไปเพาะต่อได้ด้วย