ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การทาบกิ่ง

การทาบกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ โดยกิ่งพันธุ์ดีจะให้ผลผลิตที่ตรงตามพันธุ์ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

เชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพบกิจกรรมน่าสนใจงาน รับปัจจัยการผลิตมากมายจากหน่วยงานที่มาให้บริการ อาทิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 อย่าลืมนำบัตรประชาชน หรือ ThaiD มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

รู้หรือไม่ ? ถ้ารู้จัก “ดิน” ดีกว่าใคร จะมีชัย “ในการปลูก” ไปกว่าครึ่ง จันทร์นี้เลยอยากจะชวนทุกคน มาอ่านเรื่องราวของดินและปุ๋ย เนื่องจากการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และคุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น ต้องรู้จักธรรมชาติของดินในพื้นที่ปลูกของตนเองก่อน เกษตรกรจึงจะสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั่นเอง ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้ 1. รู้จักดินดีหรือยัง? คลิกอ่าน :

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง

โรคราน้ำฝนในลำไย เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ มีฝนตกชุกและ มีความชื้นสูง ทำให้เกิดการระบาดของโรคราน้ำฝนในลำใยในบางพื้นที่ ฉะนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้รีบกำจัด หรือ ติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน การเข้าทำลาย เรียบเรียงโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

คุยข่าวเกษตร ! รายการศูนย์ขยายกระจายข่าว โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/radiothungsongfm97/videos/1656379428491103

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร “หมอพืชชุมชน ปี67”  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นหมอพืชชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 สค. 67 โดยรับสมัครถึงวันที่ 19 กค. 67เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053611044 หรือ

เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ ลักษณะทั่วไป อาการ การจัดการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 2567/68 ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และที่สำคัญต้องได้รับการยืนยันข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรจึงจะได้รับสิทธิตามโครงการของรัฐบาลได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง

รู้จักแมลงดีควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว

รู้จักแมลงดีควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว

รู้จักแมลงดีควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว มารู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติ หรือ แมลงดีที่สามารถควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวไดด้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พบพื้นที่การระบาดมาก ดังนั้น มาทำความรู้จักและอนุรักษ์แมลงดีในสวนมะพร้าวกัน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

หัวฉีดสารเคมีทางการเกษตร

หัวฉีดสารเคมีทางการเกษตร

หัวฉีด…สารเคมีทางการเกษตร หัวฉีดแบบรูปกรวย หัวฉีดแบบแรงปะทะ หัวฉีดแบบรูปพัด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เพลี้ยไฟศัตรูทุเรียน (thrips)

เพลี้ยไฟศัตรูทุเรียน (thrips)

เพลี้ยไฟศัตรูทุเรียน (thrips) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

คำแนะนำการป้องกันกำจัด โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา ลักษณะอาการ : อาการเริ่มแรกเกิดจุดช้ำบริเวณใต้ใบและด้านบนของใบบริเวณเดียวกันจะเป็นสีเหลืองกลม ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีคล้ำขอบแผลดำ และกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้ง สีน้ำตาลจนถึงขีดขาวซีด รูปร่างจุดแผลค่อนข้างกลม รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ จำนวนมากกว่า 1 จุด อาจซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ เมื่ออาการรุนแรงเกิดใบเหลืองและร่วง ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามการจัดแบ่งของ FAO ที่มีในประเทศไทย ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร