ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเนชั่นอาสา เนชั่นทีวี ในประเด็นการบริหารจัดการทุเรียน มาตรการทุเรียนอ่อน และการส่งต่อโมเดลการจัดการทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกสู่การจัดการไม้ผลภาคใต้ ปี 2566 ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร