ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)👉แจกสูตรการทำ“บ๊วยดองเค็ม”💁‍♂แปรรูปผลผลิตง่าย ๆ อยู่บ้านก็ทำได้ มีติดครัวไว้ต่อยอดนำไปทำเมนูอื่นอีกด้วย