ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ( conference) กับสำนักงานเขตภูมิภาคทั้ง 9 เขตในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร