ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ทำดีถวายพ่อ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย มีตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร