ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 20 มกราคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 โดยมีนายชาญยุทธ ภาณุทัต ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานในการประชุม

ขอบคุณภาพจาก กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร