ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 50 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มฝ่ายในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1