ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญประชาชน และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ…
“พลังงานเพื่อชีวิต”…( ENERGY FOR LIFE )
โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park ตลอดเดือนมิถุนายน 2559 นี้
ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1
โทร.02-579-0121-7 ต่อ 541-542
***สาระน่ารู้
– 10 บัญญัติ ประหยัดพลังงานที่คุณก็ทำได้ทุกวัน
– พลังงานมาจากไหน
– ถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงาน
– พลังงานหลากรูปแบบ
– ขุมทรัพย์พลังงานจากใต้พิภพ
– จับแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงาน
– “ลม”…พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– “น้ำ”…พลังงานไม่จำกัด
– พลังงานทางเลือก…ทางออกเพื่ออนาคต
***เรามาช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน และรักษา
โลกใบนี้ให้สวยงามน่าอยู่กันเถอะ

13339704_1779554275624138_8637122639292980002_n

13336088_1779554255624140_4902504845539820454_n
13417458_1779554252290807_2531780443385021735_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจ เยี่ยมชมนิทรรศการ “มหัศจรรย์พรรณบัว” ในแง่มุมของความเป็นมาของบัว สายพันธุ์บัว และวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกผันกับดอกบัว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไม้ดอกที่มีคุณค่าต่อคนไทยมาช้านาน
****ผู้สนใจสามารถเข้าชม และมาร่วมศึกษา หาความรู้ได้ตลอดเดือนพฤษภาคม 2559 ตามวัน และเวลาราชการ
****ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-579-0121-7 ต่อ 541-542

4fe8d08f-d046-4669-a6b0-7e9983edfb5a 7b6c7df3-5a41-4e99-bd3b-89e7f70f0acb 23caa163-4830-43b8-b807-c5a2b84a6882 990b5a8d-a423-4823-a421-90549cd77fa1

13119115_1764314673814765_1985507382128193938_n 7ae05e5c-5ef2-4eab-bef5-7d6207589589 18f71971-243f-4b6a-9710-4bff66e489a1 83e15073-56ed-459e-8054-9ea2819bf4b6 961df40d-9910-431c-a38f-2cb11a5c80e0 abe1dfe8-9d62-4d41-9ff1-af22834f3e29 c633ea61-3e3d-4bcc-b318-8ea051c182e5 d6a23749-9c25-43da-ac30-c7f1e1cccd42 d7c70fea-bf89-43f4-af74-769f71d59e9e