ประมวลภาพงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประมวลภาพงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดมิติใหม่สู่ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0”
วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes