ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ บริเวณอาคารกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองและสำนัก เป็นตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกัน โดยนอกจากจะเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้ว ยังเป็นการรณรงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้เราตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : โสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร