ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ชวนมา “ปลูกผักยกแคร่” 🌱
กับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร)
เคล็ดลับที่จะทำให้คุณจัดการแปลงผักได้อย่างสะดวกสบาย 👉 ทั้งการให้น้ำ การควบคุมดูแลศัตรูพืชและวัชพืช ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และไม่ต้องลุก-นั่งให้ปวดเมื่อยอีกด้วย 🙋‍♂