มัดรวมผักอายุสั้น โตไว มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 30 – 60 วัน🍅🥒 ช่วงกักตัวอยู่บ้านอยากชวนทุกคนมาลงมือปลูกผัก👨‍🌾นอกจากมีผักสดสะอาด รสชาติดีไว้ทานทุกวันแล้ว ยังปลอดภัยจากโรคระบาดและสารเคมีตกค้างอีกด้วยนะครับ💪