ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

🌱ปลูกผักได้ แม้ในพื้นที่จำกัด🌱

การปลูกพืชในพืชที่จำกัด มี 2 รูปแบบ🏡

🌿 ปลูกโดยใช้ดิน อาจปลูกลงดินโดยตรง หรือปลูกในภาชนะ เช่น กระถาง วัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ 
🔸รูปแบบของภาชนะที่ใช้ จะต้องสมดุลกับความยาวของรากและลำต้นของผัก และจะต้องมีรูระบายน้ำ เพื่อป้องกันรากเน่า

 ปลูกโดยไม่ใช้ดิน ที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกส์ แต่อย่าลืมเติมออกซิเจนไปในตัวละลาย

🥦 ผักที่จะปลูก เลือกจากสมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานหรือรับประทานเป็นประจำ

 เก็บผักในช่วงเช้า เพื่อให้ได้ผักที่สด
————————————————————-
ลิงก์ยูทูป : https://www.youtube.com/watch?v=-3yhVblPEIE
———————————
ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร