ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วิธีการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝน

☔ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำวิธีปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูฝนที่เหมาะสม เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่


🌤 โดยช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจำเป็นต้องให้น้ำแก่พืชผักอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้พืชผักโดยเฉพาะพืชผักรับประทานผล ได้รับความเสียหายหรือผลแตกเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้ง