ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“ปั่นชมสวนป่า พากินสับปะรด พบธรรมะ”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ชมรมจักรยานกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560