ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ปุ๋ยอินทรีย์ ตัวช่วยจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ชวนอ่านเรื่องราวของปุ๋ยอินทรีย์แต่ละประเภท ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA