ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

  • “ผักอัดเม็ดผสมจมูกข้าว” ผักอัดเม็ดผสมจมูกข้าว 4 รส ได้แก่ ผักโขม แครอท ฟักทอง บีทรูท ได้มาตรฐานเครื่องหมายอาหารและยา (อย.)
  • วิสาหกิจชุมชนบ้านดอกปีบ ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
  • โทร. 0818870693
  • คลิก https://www.xn--12ca9cdcza1fboh6b4ca0evmxcuh.com/p/3558/ผักอัดเม็ดผสมจมูกข้าว.html