ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ

ผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ ณ พื้นที่สวนลำไย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ภาพโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร https://web.facebook.com/photo/?fbid=587211243438171&set=pcb.587211306771498