ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ผึ้งพันธุ์

ภาพโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ https://web.facebook.com/bee.centercm/posts/pfbid07kkySF68FbLP6EdcwQcozRS5ZNNEjkbBTFNnA4aZG3DWimqBstCXzV5fQLS21rzUl