*** ท่านที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลที่อยู่การจัดส่งเอกสาร สามารถแจ้งใน INBOX ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรได้เลยนะคะ https://www.facebook.com/esc.agri.ext