ชื่อเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ปีที่พิมพ์ 2546

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book