ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๗.๓๐ น. 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินนำกระบวนแห่อิสริยยศไปที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม

เวลา ๐๘.๓๐ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ฤกษ์พิธีไถหว่าน

ระหว่างเวลา ๐๘.๒๙ – ๐๙.๑๙ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.moac.go.th/royal_ploughing-ceremony

ที่มา : https://www.moac.go.th/calendar-preview-401291791806