ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

พริกจินดาศรีสะเกษ

© ลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร • สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ภาพจาก : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สาม จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : https://www.facebook.com/aopdt04/posts/pfbid0PzxczwGytL7eKxECcoMctj7kaGTsaAAE1FAAVaKq96qnxkkEgujV7QDikZmMSUZ5l