ชื่อเรื่อง พอเพียงเลี้ยงชีวิต บันทึกเกษตรกรไทยด้วยสำนึกในพระคุณพ่อ

ชื่อผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป.

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book