ชื่อเรื่อง พอแล้วรวย : เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจสมัยหิน และไม่ใช่เศรษฐกิจการค้า

ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ยักษ์ ณ มหา’ลัยคอกหมู

ปีที่พิมพ์ 2552

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book