ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อวิดีทัศน์ด้านการเกษตร ให้โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระเบา (สิทธิสารานุกูล) โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ โรงเรียนชิดใจชื่น และโรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านสร้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกระเบา

ภาพข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์