พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 มิถุนายน 2560