ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยคาราวานรถบรรทุกดังกล่าว จำนวน 8 คัน จะเดินทางไปถึงยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี