ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร”
อิ่มท้อง-อิ่มปัญญา-พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00-20.00 น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมภายในงาน
>> อบรมวิชาชีพหมวดการเกษตรสร้างอาชีพ
>> อบรมวิชาชีพหมวดสิ่งประดิษฐ์สร้างอาชีพ
>> อบรมวิชาชีพหมวดอาหารสร้างอาชีพ

สอบถามรายละเอียด โทร. 064-1020792

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/imm.kaset.market/