ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

มะม่วง ทานสดดี แปรรูปได้

มะม่วง ผลไม้ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ทานสดได้ ทานสุกดี แปรรูปก็มี มะม่วงพันธุ์ไหนที่นิยม? การเก็บผลผลิตต้องใส่ใจอะไรบ้าง? รวมถึงมีแหล่งผลิตและแปรรูปมะม่วงคุณภาพที่ไหนบ้าง? มาหาคำตอบกันเลยค่ะ